Tlf.: 60 15 64 11

BPA ordning | Borgerstyret Personlig assistance

BPA ordning 

BPA ordning - hvad er det?

Borgerstyret Personlig Assistance er den ordning, som giver mulighed for, at handicappede kan ansætte personlige hjælpere. Med andre ord er en BPA ordning en form for hjælperordning til folk med en markant og/eller varig funktionsnedsættelse, hvilket betyder at de har et omsiggribende behov for hjælp udefra i dagligdagen.

For at modtage Borgerstyret Personlig Assistance skal man være fyldt 18 år og ens behov for hjælp skal være så omfattende at andre hjælperordninger (så som eksempelvis socialpædagogiske støtteordninger, hjemmehjælp, ledsagerordninger etc.) ikke tilstrækkeligt kan opfylde borgerens behov for at blive hjulpet.

En BPA ordning er designet til - på bedst mulige vis - at opretholde et selvstændigt og værdigt liv for borgeren ved hjælp af sine hjælpere. Især muligheden for opretholdelse af et selvstændigt liv er af stor betydning for ordningen, da dette aspekt er alfa omega for at bevare livskvaliteten for den enkelte borger.

Der er mulighed for hjælp 24 timer i døgnet, og det er principielt også muligt at have flere hjælpere på samme gang, hvis behovet for dette eksisterer. Det er kommunen der vurderer, hvad behovet er for den enkelte borger. Ordningen er omkostningsfri for den pågældende borger der er modtager af denne. Således er det kommunens ansvar at dække udforudsete - men yderst nødvendige - ekstraomkostninger så som eksempelvis ekstra transportomkostninger, entreomkostninger i forbindelse med events, ekstra omkostninger til husholdningen etc.

En sådan ordning giver også mulighed for ferie i udlandet, da dette er med til at højne og opretholde livskvaliteten. Man må som borger således modtage hjælp under udlandsophold i maksimalt én måned af gangen.    

Selve denne ordning styres som regel af den handicappede selv eller familien omkring, og der følger en større pakke med ansvar: den handicappede ansætter og afskediger selv hjælperne, laver selv vagtplaner og skal have overblik over lønudbetalinger og andre økonomiske detaljer. Med andre ord skal man som borger være i stand til at fungere som arbejdsledende og det er således borgerens pligt at agere daglig leder med alt, hvad det indebærer af eksempelvis udarbejdelse af jobbeskrivelser, vagtplaner, oplæring af nye hjælpere, instruktion, arrangering af personalemøder etc.

Kommunen vil altid løbende lave opfølgninger på de enkelte BPA ordninger for at være sikker på, at den pågældende borgers behov til stadighed bliver opfyldt tilstrækkeligt. Man kan se dette som en form for kvalitetssikring fra kommunens side.  

Drop papirbøvlet

Focus on Care tilbyder at varetage arbejdsgiverdelen af ansvaret sådan, at den handicappede selv kun har arbejdslederdelen at skulle varetage (vagtplanlægning, opgaver og indhold). Hos Focus on Care får den handicappede tilknyttet en sundhedsfagligt uddannet rådgiver, som har indsigt i alt det administrative og kan vejlede om juridiske detaljer ved BPA-ordningen. 

Når BPA-ordningen er tilpasset præcist den handicappedes behov, er den med til at give frihed, muligheder og livskvalitet, og det kan Focus on Care være med til at sikre. 

Ansvar er tungt - men det kan deles!

Focus on Care kan overtage ansvaret for:

  • det økonomiske og juridiske vedrørende hjælperne
  • udarbejdelse af kontrakter
  • beregning og udbetaling af løn og indbetaling af pension
  • administration i forbindelse med barsel, ferie og sygdom
  • rådgivning og vejledning i forbindelse med MUS-samtaler, personalemøder og planlægning
  • at sikre rammerne for et godt arbejdsmiljø
  • at håndtere advarsler og opsigelser
  • økonomisk opfølgning til blandt andet kommunen

Link til BPA folder

Hjemme bedst Ring og hør mere

Kontakt os

Vennligst la oss få vite navn.
Gi oss beskjed din e-postadresse.
Gi oss beskjed meldingen.

 

Stor Klovnesponsor 2017 80x30mm 32